12.03.2024

Nieuwe due diligence-richtlijn en bijlage over duurzaam ondernemen voorgesteld

Verantwoordelijkheid nemen voor milieu- en socaiale gevolgen van uw bedrijfsactiviteiten

De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe richtlijn voorgesteld over due diligence en de bijbehorende Corporate Sustainability Bijlage, die tot doel heeft ervoor te zorgen dat bedrijven die actief zijn in de EU verantwoordelijkheid nemen voor de milieu- en sociale gevolgen van hun bedrijfsvoering en toeleveringsketens. Dit voorstel maakt deel uit van de bredere inspanningen van de EU om een duurzame en rechtvaardigere economie te bereiken. De voorgestelde richtlijn vereist dat bedrijven hun gehele waardeketen, inclusief dochterondernemingen, leveranciers en onderaannemers, onderwerpen aan een due diligence-proces om eventuele negatieve gevolgen op het gebied van mensenrechten, milieu en governance te identificeren en aan te pakken. Het due diligence-proces moet worden afgestemd op de omvang, sector en risicoprofiel van het bedrijf en rekening houden met internationaal erkende richtlijnen en principes. De voorgestelde richtlijn bevat ook een lijst met niet-uitputtende criteria voor het identificeren van sectoren met een hoog risico, zoals de extractieve industrie, landbouw en textiel, en landen met een hoog risico, zoals landen met zwak bestuur of een hoog niveau van schendingen van de mensenrechten. Bedrijven die actief zijn in deze sectoren of landen zullen aanvullende due diligence-eisen moeten naleven.

Toegang tot remedies

Bovendien bevat de richtlijn een bepaling over toegang tot remedies, waarin bedrijven worden verplicht om effectieve en toegankelijke klachtenmechanismen op te zetten om belanghebbenden in staat te stellen negatieve gevolgen te melden en compensatie te eisen. Bedrijven zullen ook jaarlijks een openbaar rapport moeten publiceren over hun due diligence en de effectiviteit ervan. Om naleving en verantwoording te waarborgen, bevat de voorgestelde richtlijn bepalingen over handhaving en sancties. Lidstaten zullen bevoegde autoriteiten moeten aanwijzen om naleving te controleren, klachten te onderzoeken en effectieve, evenredige en afschrikkende sancties op te leggen bij niet-naleving. Bedrijven zullen ook aansprakelijk zijn voor eventuele schade veroorzaakt door hun activiteiten, en slachtoffers zullen het recht hebben om compensatie te eisen. Het voorgestelde richtlijn is een belangrijke stap om bedrijfsduurzaamheid te bevorderen en ervoor te zorgen dat bedrijven die actief zijn in de EU mensenrechten respecteren, het milieu beschermen en goed bestuur bevorderen. Het is echter belangrijk op te merken dat het voorstel nog geen wet is en moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de EU voordat het van kracht kan worden.

Het is echter belangrijk op te merken dat het voorstel nog geen wet is en moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de EU voordat het van kracht kan worden.

BlueMonks

Cruciaal

Kortom, de voorgestelde Richtlijn inzake bedrijfs due diligence op het gebied van duurzaamheid en bijbehorende bijlage is een cruciaal initiatief om een meer duurzame en rechtvaardige economie te bereiken. Het heeft tot doel ervoor te zorgen dat bedrijven die actief zijn in de EU verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun bedrijfsvoering en toeleveringsketens, en biedt een kader voor naleving, handhaving en verantwoording. Wilt u meer informatie over wat dit zou kunnen betekenen voor uw organisatie? Aarzel niet om ons contactformulier in te vullen en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen om eventuele gevolgen te bespreken en u te vertellen hoe we u kunnen helpen.

Latest articles

12.03.2024

Actieplan voor een beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Op 7 mei kondigde de Europese Commissie een nieuw actieplan aan voor een beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Europese Commissie wil de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme opvoeren.

12.03.2024

Nieuwe due diligence-richtlijn en bijlage over duurzaam ondernemen voorgesteld

De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe richtlijn voorgesteld over due diligence en de bijbehorende Corporate Sustainability Bijlage, die tot doel heeft ervoor te zorgen dat bedrijven die actief zijn in de EU verantwoordelijkheid nemen voor de milieu- en sociale gevolgen van hun bedrijfsvoering en toeleveringsketens.

12.03.2024

Strategisch partnerschap SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks

SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks kondigen met trots een strategisch partnerschap aan om de KYC/AML-compliance voor financiële instellingen te verbeteren.