12.03.2024

Actieplan voor een beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Op 7 mei kondigde de Europese Commissie een nieuw actieplan aan voor een beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Europese Commissie wil de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme opvoeren.

Dit actieplan bestrijkt de komende 12 maanden en hoewel er een openbare raadpleging is tot 29 juli, zal het actieplan parallel met de raadplegingsperiode worden aangenomen. Het actieplan omvat de volgende 6 hoekstenen

  • Effectieve uitvoering van bestaande regels
  • Eén EU-regelboek
  • Toezicht op EU-niveau
  • Een ondersteunings- en samenwerkingsmechanisme voor financiële inlichtingeneenheden
  • Beter gebruik van informatie om het strafrecht te handhaven
  • Een sterkere EU in de wereld

 

De Europese Commissie wil de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme opvoeren.

BlueMonks

De Europese Commissie heeft haar actieplan gebaseerd op de lessen die zijn getrokken uit het antiwitwaspakket van 2019. Zij wil uitgebreidere regels en transparanter toezicht, plus betere samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden in de hele EU. Wilt u weten wat dit actieplan voor u betekent? Neem gerust contact met ons op voor een afspraak om dit verder te bespreken.

Latest articles

12.03.2024

Actieplan voor een beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Op 7 mei kondigde de Europese Commissie een nieuw actieplan aan voor een beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Europese Commissie wil de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme opvoeren.

12.03.2024

Nieuwe due diligence-richtlijn en bijlage over duurzaam ondernemen voorgesteld

De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe richtlijn voorgesteld over due diligence en de bijbehorende Corporate Sustainability Bijlage, die tot doel heeft ervoor te zorgen dat bedrijven die actief zijn in de EU verantwoordelijkheid nemen voor de milieu- en sociale gevolgen van hun bedrijfsvoering en toeleveringsketens.

12.03.2024

Strategisch partnerschap SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks

SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks kondigen met trots een strategisch partnerschap aan om de KYC/AML-compliance voor financiële instellingen te verbeteren.